ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δήλωση Συμμετοχής


Φόρμα Εγγραφής


Fields marked with an * are required

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι χρεώσεις της Τράπεζας βαρύνουν τον καταθέτη. Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή, το ποσό του παραβόλου θα πρέπει να είναι το ακριβές, όπως αυτό ορίζεται στην προκήρυξη.

Ο λογαριασμός τραπέζης και η επιβεβαίωση της εγγραφής εστάλησαν στο e-mail σας.